معرفی آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز

آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز فعالیت خود را از سال 1368 با ابداع روش ذوب قلیایی برای آنالیز آلیاژ های طلا در بازار اصفهان شروع کرد. این آزمایشگاه در سال 1388 با تهیه تجهیزات و فضای آزمایشگاهی مناسب دامنه کاری خود را در بخشهای اسپکترومتری و کروماتوگرافی توسعه داد.زیر بنای این توسعه ایجاد 600 متر فضای آزمایشگاهی در شهرکرد و 700متر فضای آزمایشگاهی تفکیک شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است . و مدیریت این آزمایشگاه در راستای این هدف مهم اقدام به تهیه تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته و آموزش اپراتورهای متخصص نموده است .

آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز کلیه ی آزمون های مواد غذایی،خوراک دام وطیور ، محیط زیست و بهداشت حرفه ایی را در بخش های شیمی ،کروماتوگرافی ، اسپکترومتری و میکروبیولوژی انجام می دهد. و در این راستا با گسترش دانش فنی،ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنایع و نیرو ی جوان و همچنین همکاری در تدوین استاندارد های ملی ISIRI در راستای هدف خود ،که ارتقا سطح کیفیت مواد غذایی و تعالی صنایع کشور است ،همواره تلاش نموده. و ضمن اخذ مجوز فعالیت از سازمان های زیربط خدمات آزمایشگاهی ارائه می نمایید . مدیریت کنترل کیفیت این آزمایشگاه بر اساس استقرار ISO/ES 17025 : 2005 می باشد .که این امر تضمین کننده ی دقت و صحت نتایج و داده های خروجی آزمایشگاه می باشد.

لگو کیمیا پژوه البرز

مجوزهای آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز

  • مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان غذا و دارو کشور
  • آزمایشگاه همکار و مرجع از سازمان دامپزشکی کشور
  • مجوز آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
  • گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار و مرجع از اداره کل استاندارد استان اصفهان
  • گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار و مرجع از اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری
  • مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای سطح 2 از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان