آزمون های مواد غذایی

آزمایشگاه شیمی

در علم شیمی تجزیه که به بررسی روش های شناسایی ، جداسازی و اندازه گیری کمی و کیفی مواد می پردازد. دو روش شیمی کلاسیک و دستگاهی به کار گرفته می شود. در آزمایشگاه شیمی آنالیز های شیمیایی کلاسیک بر اساس روشهای تیتراسیون ، گراویمتری و الکتروشیمی به کمک دستگاههای پیشرفته انجام می شود. و در این راه همواره سعی بر این بوده که از روش های جدید به ویژه روش های دستگاهی جایگزین برای برخی آزمون های شیمی کلاسیک به کار گرفته شود. از جمله این موارد می توان به استفاده از تیتراتور اتوماتیک اشاره کرد:

تیتراتور اتوماتیک

در این بخش آزمونهای تیتراسیون به کمک دستگاه تیتراتور متلر انجام می گیرد. بنابراین نقطه پایانی تیتراسیون به کمک الکترودهای مخصوص تعیین می شود. حجم محلول تیترانت به کمک میکرو پیپتهای دیجیتال دستگاه تعین و محاسبات بر اساس متد دستگاه انجام می گیرد. از این رو خطاهای اپراتور مانند خطای دید در تشخیص نقطه پایانی تیتراسیون و اندازگیری حجم موثر نمی باشد.

دستگاه های بخش آزمایشگاه شیمی :

pH متر،EC متر،سانتریفیوژ،سانتریفیوژ ژربر،رفرکتومتر،سیستم سوکسله،سیستم کلدال،کوره ی آزمایشگاهی،آون و آون تحت خلا،بن ماری،کدورت سنج،یون متر،DO متر،تینتومتر،تیتراتور اتوماتیک

 متخصصان کیمیا پژوه البرز در ارزیابی فیزیکی و انجام آزمون ها با تجربه هستند.ما به شما این اطمینان را می دهیم که نتایج ما همواره با دقت و بر مبنای استاندارد های ملی و بین المللی می باشند.تیم ما از ابتدا تا انتها همراه شماست.

برخی از آزمون های قابل اندازه گیری در آزمایشگاه شیمی :

پروتئین    چربی    فیبر    خاکستر    قند    HMF    دیاستاز    پراکسید    عدد یدی    عدد صابونی    بریکس    کالری    رطوبت    نمک    رنگ مصنوعی    EC    pH    پلی فنول    سیانید    ضریب شکست    TSS    BOD    COD    TDS    DO و ….

برای هماهنگی و ارسال نمونه جهت آزمون با ما تماس بگیرید.

]